Over Aikido

Aikido, een krijgskunst gebaseerd op rijke Japanse tradities, werd ontwikkeld door ‘O Sensei’ (Grote Leraar) over een periode van meer dan 60 jaar.

O Sensei, ° 14 december 1883 + 26 april 1969, was de meest bekende student van Sakaku Takeda, hoofd van Daito Ryu Jujutsu, een school met een samoerai traditie van wel 900 jaar.

O Sensei was een moderne samoerai met sterke pacifistische ideëen. Hij moderniseerde de Daito Ryu technieken en dan vooral het Aiki- concept (krachten samenbrengen) dat tot dan geheim gehouden werd en waarover men zei dat het « de echte techniek » was.

In Aikido streven we ernaar dit Aiki-concept te verstaan door de beoefening van basisvormen en eindeloze variaties op deze technieken.

De basisvormen zijn niet veel meer dan uiterlijke vormen. De ‘Waarheid’ – ‘DO’ wordt enkel gevonden door oprechte en grondige studie tijdens het intens oefenen met een partner. Dan verschijnt ‘Takemusu Aiki’: in het moment worden nieuwe technieken geboren…

In aikido we strive to understand the aiki-concept through the practice of core basic techniques and endless variations of these techniques.

The basics are merely the external form. The ‘Truth’ – ‘DO’ can only be found by sincere and thorough study during intense partner practice. Then ‘Takemusu Aiki’ happens: in the moment new techniques are born…

sensei Tomita Seiji shihan

Our sensei Tomita Seiji shihan, °march 10th 1938 in Western Japan, began to study Budo at age 6 with Sumo, Kendo, Judo and Karate. At the age of 18 he met O Sensei and decided to dedicate himself entirely to Aikido under the guidance of Tanaka Bansen sensei, whose dojo was frequently visited by O Sensei. The lessons of O Sensei were expensive, his demonstrations hard and his doctrine subtle and esoteric.

In 1971 Tomita sensei founded teh Yamashina dojo and the Kyoto Aikido Association.

In 1985 he travelled to Europe and spent some weeks teaching in in several dojos in Belgium. Two years later he reurned to Belgium and founded ‘Ban Sen Juku’ in Antwerp in 1988. New dojos opened soon after in Brussels – the heart of Europe, Leuven, Ghent and Liège. Today branch dojos are active in Kyoto, Tahiti, Spain, Réunion and France.

Ban Sen Juku, the name of the school refers to Tanaka Bansen but it also means fan in Japanese. This traditional ‘weapon’ symbolises the essence of aikido and traditional Japanese martial arts that Tomita sensei teaches: one is equal to then thousand and then thousand to one.

Ban Sen Juku thus translates as
« THE SCHOOL OF THEN THOUSAND STREAMS ».